Obisk Fuks grabe


Naša gozdna - učna pot je v svojih dobrih dvajsetih letih preživela marsikaj. Nanjo smo ponosni vsi, saj ko je vstopila v našo vas in naša življenja, se je  pri nas vse spremenilo in premaknilo na bolje. začelo se je obdobje turizma.


Učna točka št. 7 (Wolf, 2011)

Kar naenkrat se je začel nekakšen živžav. Začeli so prihajati obiskovalci, turisti, bodisi s kolesi bodisi peš ali z avtobusi. Kar naenkrat je mrgolelo obiskovalcev in mi vaščani smo se kar izgubili med njimi, res bi lahko rekli, da to niso več tisti Korovci kot so bili pred dvajsetimi leti. V vseh teh letih je Korovce obiskalo nekaj deset tisoč obiskovalcev, od otrok iz vrtcev, učencev osnovnih in srednjih šol, do društev in sekcij, rekreativnih športnikov, družin, organiziranih skupin in posameznikov iz Prekmurja, Slovenije, Madžarske, Avstrije, Hrvaške in tudi iz drugih držav.

Obiskali so nas tudi znani in pomembni Slovenci, od prvega predsednika države g. Kučan Milana in drugih državnikov, različnih društev pesnikov in pisateljev Slovenije, z g. Tonetom Pavčkom na čelu, naš rojak Evald Flisar, potomci na Madžarskem živečih Slovencev, predsedniki turističnih organizacij, nekdanji predsednik TZS g. Rožič Marjan.

Mlajšim obiskovalcem služi naša učna pot kot učilnica, tu se vrstijo naravoslovni dnevi, izleti, osnovne šole iz celotne Slovenije imajo tu večdnevne tabore in to že celih dvajset let, ostalim obiskovalcem pa nudi učna pot prijetne sprehode in s tem kraj oddiha ter sprostitve. 


Obisk učencev (Wolf, 2014)

Obisk učne poti je v zadnjih nekaj letih res upadel, vendar moramo vedeti, da je bila naša učna pot ena izmed prvih v Sloveniji, danes pa se je število učnih in drugih poti kar podeseterilo.