Razvoj gozdne učne poti


V vseh teh letih se je na učni poti ogromno postorilo, saj se moramo zavedati, da je pot speljana po gozdu, to pa zahteva nenehno obnovo vseh objektov, ki so na poti.

Tako smo pred nekaj leti zamenjali ter postavili nove table z imeni dreves v treh jezikih, odstranili stare klopi, postavili nove klopi z mizami na treh odsekih, opremili učno pot z novimi koši za smeti, opremili novo točko na poti, že kar nekajkrat obnovili visoko razgledno prežo, naredili vse nove mostove in ograje, na novo trasirali vzpon pred visoko prežo in naredili  stopnice, prav tako postavili pozdravne table, skozi vsa leta, pa potekajo obnovitvena dela na celi učni poti, od barvanja ograj, klopi, do popravljanja vsega, kar je popraviti potrebno.

Moramo pa omeniti, da smo imeli poplave vzdolž cele učne poti, tako, da je bil nanos drevja vejevja in ostalega lesa ogromen.

Ampak veseli smo, da lahko ponudimo turistu, popotniku, naključnemu obiskovalcu, urejeno turistično gozdno učno pot "Fuks graba".