Družabni, urejeni in prijazni


Pri nas že vrsto let postavljamo na prvo mesto kvalitetno druženje, kar pa se nam že obrestuje in rodi sadove. Tako v vasi poleg turističnega društva, ki skrbi za promocijo turizma, za kvalitetno organizirano druženje skrbita še prostovoljno gasilsko društvo ter klub malega nogometa Kučnica.

Gasilsko društvo Korovci:

Začetek gasilstva v Korovcih sega v 20. maj 1902, ko sta gostilničar Jožef Benko in Ziegler Leopold (vaški rihtar) sklicala prvi sestanek v vaški gostilni, na katerem so sprejeli sklep o ustanovitvi prostovoljnega gasilskega društva, v katerega se je septembra istega leta včlanilo še 10 vaščanov.20-letnica Gasilskega društva Korovci (arhiv PGD Korovci, 2012)

V svoji zgodovini je bila vas Korovci vedno znana po prizadevnih gasilcih, ki so bili vedno v pomoč ljudem tudi čez mejo pa čeprav je veljala Kučnica za zelo mejno reko. Izvrstne rezultate pa je društvo doseglo s tekmovalno enoto članov A, ki so se leta 2001 uvrstili na gasilsko olimpiado, ki je potekala v mestu Kuopio na Finskem. Tam so v svoji konkurenci, med 61. sodelujočimi ekipami zasedli izvrstno 8. mesto ter tako osvojili zlato značko olimpiade.


Dobitniki zlate značke olimpiade Kuopio 2001 (osebni arhiv Wolf, 2001)

Klub malega nogometa Kučnica:

Zaradi ljubezni do nogometa ter možnosti ustanovitve kluba, se je v letu 1995 ustanovil klub malega nogometa Kučnica.


Prva uradna tekma KMN Kučnica iz leta 1995 (arhiv KMN Kučnica, 1995)

Svoj pečat k urejeni vasi pa prispeva tudi urejeno igrišče s pripadajočimi prostori, ki služijo kot mesto za poletno druženje mladih.


Pripadajoči objekt na igrišču (Wolf, 2012)


Ekipa KMN Kučnica (Wolf, 2012)