Zahvala!


V vseh teh letih pa je bilo tudi vse preveč preprek in neljubih dogodkov, ki ti dajo veliko misliti in ne veš več kako in kaj. Vendar, ko človek vidi, da je lepo živeti v naravi in z naravo, pustiš te neljube reči nekje daleč, daleč vstran in se odpraviš pogumno po poti naprej.
Zato se v društvu trudimo, da bi nekako združevali vez med tradicijo in modernim načinom življenja, tako na turističnem kot na kulturnem, splošno družbenem in ekološkem področju življenja v sami vasi, lokalni skupnosti in tudi širše.

Posebej pa bi radi izrazili zahvalo tebi, dragi Jože Toplak!

Vse poti se nekje začnejo in žal tudi končajo. S svojo smelostjo, preudarnostjo in neizmerno darežljivostjo si nam bil vzgled in nam vedno stal ob strani. Moramo priznati, da smo z velikim zagonom ter predvsem s tvojo pobudo in darilom ustvarili gozdno učno pot "Fuks graba", ki deluje še po dobrih 20-ih letih. S svojo pogumno odločitvijo, sta pripeljala pot k nam in jo približala domačinom. Svoje navdušenje sta s soprogo Ljerko uspela prenesti na vse otroke, ki so z veseljem pridno barvali lisičje šapice v Fuks grabi.


Intervju z Jožetom Toplakom (Wolf, 2010)

Iskrena hvala tudi vsem ostalim!

Hvala vsem članom društva ter ostalim članom društev, odraslim ki pospravljate za nami odraslimi po končanih prireditvah.
Veliki hvala ste tudi v Občini Cankova, posebno delavcem ki so zaposleni preko javnih del in nam pomagajo pri urejevanju Turistične gozdne učne poti, obema društvoma KMN Kučnica in PGD Korovci pa za sodelovanje z našim društvom.